رئیس جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛

اجرای موفق طرح جهش تولید در دیمزارهای مازندران

حرف آنلاین: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح جهش تولید در ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از دیمزارهای مازندران با موفقیت اجرا شد.

حسن عنایتی در گفت‌وگویی با اشاره به جزییات اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای مازندران، اظهار کرد: در سال جاری ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از دیمزارهای مازندران زیر پوشش این طرح قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بسترهای مناسب برای افزایش سطح و تنوع محصولات در این طرح وجود دارد، گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مزارع استان اجرایی و توفیقات خوبی حاصل شد.

عنایتی یادآور شد: کیفیت بذر، استفاده از ماشین آلات مکانیزه و بهره‌گیری از مدیریت مزارع در افزایش تولید دیمزارها مؤثر بوده و همه امکانات و ظرفیت‌ها برای اجرای مطلوب طرح در استان آماده شده است.

دیمزارهای مازندران