شناسایی قطعات مشکوک به زمین‌خواری و جنگل‌خواری در آمل

حرف آنلاین: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل از شناسایی قطعات مشکوک به زمین خواری و جنگل خواری در این شهرستان خبرداد. سید عباس حسینی در کارگروه مبارزه با جنگل خواری که با حضور نماینده ویژه استاندار در مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری در فرمانداری شهرستان آمل تشکیل شد، با اشاره به […]

حرف آنلاین: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل از شناسایی قطعات مشکوک به زمین خواری و جنگل خواری در این شهرستان خبرداد.

سید عباس حسینی در کارگروه مبارزه با جنگل خواری که با حضور نماینده ویژه استاندار در مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری در فرمانداری شهرستان آمل تشکیل شد، با اشاره به اینکه قطعات مشکوک به زمین خواری و جنگل خواری در این شهرستان شناسایی شده است، تصریح کرد: از هفته گذشته اطلاعات مربوط به این بخش، در اختیار دستگاه های تخصصی قرار گرفت و اکیپ های مشترک امور اراضی، سپاه و محیط زیست برای بررسی بیشتر در این مناطق حضور یافته اند.

سید عباس حسینی با بیان اینکه در زمینه تامین تیم حقوقی برای دفاع از اراضی ملی و منابع طبیعی نقش مهمی در فرآیند مبارزه با زمین خواری خواهد داشت، تصریح کرد: بضاعت نیروی انسانی و مالی دستگاه ها در برابر متخلفین اجازه مبارزه در این زمینه را نمی دهد از این رو تقویت این حوزه می تواند در کاهش تخلفات نقش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رشد قارچ گونه و غیراصولی در ساخت و سازهای غیرمجاز زمینه توسعه شهرستان ها را مختل کرده است، اظهار کرد: نیاز به توسعه سرانه زمین صنعتی و گردشگری در شهرستان آمل وجود دارد اما بخش مهمی از زمین ها، توسط متخلفان احاطه شده است.

حسینی با اشاره به اینکه مساله انحراف چرای دام در جنگل ها نیز توسط منابع طبیعی و محیط زیست پیگیری می شود، تصریح کرد: مساله حضور منضبط و با برنامه در جنگل و با رویکرد حفظ منابع طبیعی مورد توجه همه قرار دارد و در این زمینه تلاش می شود خواسته های همه ذینفعان تامین شود.