دستگاه های متولی امر جوانان فعالیت خود را به دبیرخانه ارائه دهند

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت : هریک از دستگاه های متولی امر جوانان در حوزه های مختلف وظیفه دارند فعالیت های خود را در حوزه ورزش و جوانان به دبیرخانه ارائه دهند.

الهام حسین زاده : قاسم عزیززاده گرجی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه ظرفیت هایی که در شهر ها و روستاهای ما وجود دارد، حمایت و پیگیری زیادی را از جانب ما می طلبد، گفت : نباید به دنبال ساخت و سازها باشیم و ما می توانیم برنامه های جذاب ، متنوع و موردپسند خود را در فضاهای باز اجرا کنیم.

وی افزود : باید حل مشکلات اولویت ما باشد و این اولویت ها در دبیرخانه کمیته های اجرایی متناسب با آن فعالیت شکل بگیرد.

عزیز زاده گرجی با اشاره به اینکه کار باید با نگاه اجرایی پیش برود، تصریح کرد : نکته ای که دولت در پیش گرفته این است که باید امورات را به مردم واگذار کنیم و ما باید نقش حمایتی و هدایتی داشته باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه ورزش و جوانان هر شهر باید پیگیر امورات  ستاد ساماندهی جوانان باشند، اظهار کرد : انشالله با کمک جوانان انقلابی و مؤمن جامعه بتوانیم زمینه فعالیت بیشتری را فراهم کنیم.

این مسئول ادامه داد : یکی از آسیب ها این است که جلسات جدی گرفته نمی شود و اگر مسئولی حضور در جلسات را سخت می داند ، چگونه می تواند پیگیر مطالبات باشد؟

قاسم عزیززاده گرجی خاطرنشان کرد: زمانی معتقد بودیم که مشکل جوان به شرطی حل می شود که سازمان جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شود ولی این مشکل حل نشد.

وی یادآور شد : با تغییر ساختار اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه نگرش ها تغییر کند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با عنوان اینکه این جمع حضور نمایندگان جوانان مؤمن و انقلابی را می طلبد ، بیان کرد : ما‌ ابتدا باید با خودمان گفتمان و درک مشترک داشته باشیم تا این تصمیمات هم جدی شود.

او ذکر کرد : هریک از دستگاه های متولی امر جوانان در حوزه های مختلف وظیفه دارند فعالیت های خود را در حوزه ورزش و جوانان به دبیرخانه ارائه دهند.

عزیز زاده گرجی گفت : نقش دبیرخانه نظارتی است و نباید مسئولیت تمام فعالیت ها بر دوش امور جوانان باشد‌‌.