دستور معاون اول رئیس جمهور برای تعریض جاده گهرباران _بندرامیرآباد

حرف آنلاین: در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندرامیرآباد از مسیر جاده گوهرباران، با مشاهده وضعیت اسف بار این جاده (عدم تعریض و باریک بودن) پیگیری‌ رفع این مشکل شد.

آقای مخبر ضمن تماس با معاون بنادر و دریانوردی کشور خواستار تعریض آسفالته شدن جاده گهرباران تا بندرامیرآباد توسط سازمان بنادر و دریانوردی شد.

گفتنی است این دستور معاون اول رئیس جمهور با پیگیری‌های استاندار مازندران به مرحله نهایی و اجرایی خواهد رسید.