دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره 3366

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره 3366 آنچه در این شماره می خوانید : بررسی چرایی خاموشی‌های معابر شهری در مرکز مازندران؛ ساری تاریک است! گروه اجتماعی: از زمانی که ساری به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو در رویداد ۲۰۲۲ انتخاب شده، نقاط ضعف در مدیریت شهری بیشتر به چشم می‌خورد. این رویداد فرصت خوبی برای […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره 3366

آنچه در این شماره می خوانید :

بررسی چرایی خاموشی‌های معابر شهری در مرکز مازندران؛

ساری تاریک است!

گروه اجتماعی: از زمانی که ساری به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو در رویداد ۲۰۲۲ انتخاب شده، نقاط ضعف در مدیریت شهری بیشتر به چشم می‌خورد. این رویداد فرصت خوبی برای تجهیز فضای شهری ساری به امکانات روز و البته کارآمد است.