ثبت ۴۱ کشته در تصادفات نوروزی ۱۴۰۰

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : در تصادفات نوروزی سال گذشته از ۲۵ اسفند از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ۴۱ نفر (۳۱ مرد و ما بقی زن ) در تصادفات رانندگی نوروزی استان کشته شدند که این رقم در مقایه با مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصدافزایش داشت. علی عباسی […]

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : در تصادفات نوروزی سال گذشته از ۲۵ اسفند از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ۴۱ نفر (۳۱ مرد و ما بقی زن ) در تصادفات رانندگی نوروزی استان کشته شدند که این رقم در مقایه با مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصدافزایش داشت.

علی عباسی با اشاره به تلفات حوادث رانندگی در یکسال اخیر که روندی افزایشی داشته گفت : در صورت اقدام به سفر، حتما رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه ها ، هشدارها ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، حرکت با سرعت مطمئنه وتوجه به نکات ایمنی را مد نظر قرار دهند تا ضمن کاهش آمار تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی ، ایام تعطیلات نوروزی را با اوقاتی خوش در کنار خانواده و با خاطراتی شیرین به پایان برسد.

گفتنی است : در ایام تعطیلات نورزوی درسال ۱۳۹۹، ۲۵ نفر ، در سال ۱۳۹۸، ۳۱ نفر ، سال۱۳۹۷، ۳۳ نفر و در سال ۱۳۹۶، ۳۴ نفر در تصادفات راننگی جان خود را از دست دادند.