ثبت 41 کشته در تصادفات نوروزی 1400

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : در تصادفات نوروزی سال گذشته از 25 اسفند از سال 1399 لغایت 15 فروردین 1400، 41 نفر (31 مرد و ما بقی زن ) در تصادفات رانندگی نوروزی استان کشته شدند که این رقم در مقایه با مدت مشابه سال قبل 56 درصدافزایش داشت. علی عباسی […]

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : در تصادفات نوروزی سال گذشته از 25 اسفند از سال 1399 لغایت 15 فروردین 1400، 41 نفر (31 مرد و ما بقی زن ) در تصادفات رانندگی نوروزی استان کشته شدند که این رقم در مقایه با مدت مشابه سال قبل 56 درصدافزایش داشت.

علی عباسی با اشاره به تلفات حوادث رانندگی در یکسال اخیر که روندی افزایشی داشته گفت : در صورت اقدام به سفر، حتما رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه ها ، هشدارها ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، حرکت با سرعت مطمئنه وتوجه به نکات ایمنی را مد نظر قرار دهند تا ضمن کاهش آمار تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی ، ایام تعطیلات نوروزی را با اوقاتی خوش در کنار خانواده و با خاطراتی شیرین به پایان برسد.

گفتنی است : در ایام تعطیلات نورزوی درسال 1399، 25 نفر ، در سال 1398، 31 نفر ، سال1397، 33 نفر و در سال 1396، 34 نفر در تصادفات راننگی جان خود را از دست دادند.