تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های مهم؛ مطالبه کمال علیپور از وزیر اقتصاد و دارایی

حرف آنلاین: کمال علیپور نماینده مردم قائمهشهر و سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی گفت: تامین مالی یکی از اولویت‌های مهم در پروژه‌های کشور باید باشد و هست، از این رو تکمیل پروژه پل معلق پلسفید در جاده ملی سوادکوه نیاز به نگاه ویژه دارد.

کمال علیپور در نشست وزیر اقتصاد و دارایی با مجمع نمایندگان و فعالان اقتصادی استان مازندران، اظهار کرد: موضوع اقتصاد میتواند در رضایت شهروندان موثر باشد.

وی افزود: اصل قضیه این است که ما چند پروژه مهم در استان داریم که توقعمان این است که در ماده ۵۶ و تحت حمایت دولت قرار بگیرد، تامین مالی یکی از اولویت‌های مهم در کشور است.

علیپور یادآور شد: درباره پروژه پل معلق پل‌سفید در جاده ملی سوادکوه ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ تقاضا کردیم دستگاه اجرایی مصوب کرده و سازمان مدیریت برنامه و بودجه موافقت کرده و فقط بانک‌های عامل باید پای کار بیایند که ما بانک صادرات را معرفی کردیم توقعمان تسریع در انجام اقدامات است، در مازندران زمین‌های کشاورزی خورد شده است باید اینها را به سمت صنعتی کردن و اقتصادی شدن ببریم.