بررسی مشکلات اهالی فرهنگ و هنر با حضور معاون وزیر ارشاد در ساری

تشکیل میز خدمت و بازدید از پروژه های مهم فرهنگی مرکز استان یک روز پیش از سفر استانی رئیس جمهور به مازندران با حضور نماینده تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.

تشکیل میز خدمت و بازدید از پروژه های مهم فرهنگی مرکز استان یک روز پیش از سفر استانی رئیس جمهور به مازندران با حضور نماینده تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.