اولین پروانه نشر کتاب در شهرستان سوادکوه شمالی صادر شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سواد کوه شمالی از صدور اولین پروانه نشر با عنوان "انتشارات مغیث"با مدیر مسئولی مجید عباسی اندارگلی، در شهرستان سواد کوه شمالی خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ اولین پروانه نشر کتاب با عنوان « انتشارات مغیث »با مجوز اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در این شهرستان صادر شد.

روحی لموکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه شمالی هدف از این حرکت فرهنگی را تشویق و ترغیب فعالان این عرصه به تالیف کتاب و تشویق کتابخوانی دانست و گفت: در شهرستان سوادکوه شمالی به علت وجود نداشتن دفتر انتشارات ،مولفان،نویسندگان و پژوهشگران شهرستان مجبور بودند برای دریافت مجوز به شهرستان و یا استان های دیگر مراجعه کنند،ولی اکنون با صدور این پروانه نشر، انجام این کار برای مولفان تسهیل شده و آنها می توانند در شهرستان سواد کوه شمالی، خدمات مربوطه را دریافت نمایند.

شایان ذکر است انتشارات “مغیث”با مدیر مسئولی مجید عباسی اندارگلی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستانی و استانی می باشد.