ویدئو | اعتبارات 1402 علوم پزشکی مازندران راضی کننده نیست

دکتر غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که اعتبارات بودجه امسال راضی کننده نیست، امیدواریم ترمیم‌ شود.