مدیرکل آموزش و پرورش مازندران مطرح کرد:

استفاده از تخصص همه همکاران در ستاد «پروژه مهر» برای بازگشایی مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ستاد پروژه مهر استان از چند کارگروه تشکیل شده است گفت: این کمیته‌ها باید طوری عمل نمایند تا با بهره‌گیری از توان و تخصص کلیه همکاران، زمینه تحقق اهداف مورد نظر و بازگشایی هرچه بهتر مدارس را فراهم آورد

اولین جلسه شورای پروژه مهر استان مازندران در سال 1401 در راستای برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها و تمهید مقدمات بازگشایی مدارس با هدف تبیین وظایف و اقدامات کمیته های مرتبط درسطح مدیریت با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و اعضای این شورا در محل سالن جلسات آموزش و پرورش مازندران برگزار شد.
«مصطفی عابدی» تصریح کرد: ستاد پروژه مهر استان به منظور برنامه ریزی و هماهنگی کلیه فعالیتها و تمهید مقدمات بازگشایی مدارس بر اساس 5 محور سازماندهی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، تأیید صلاحیت، نظارت و ارزیابی تشکیل می گردد. وی در ادامه گفت: در مدارس استان نیز باید جلسه پروژه مهر تشکیل، اعضا آن مشخص و گزارش اقدامات انجام‌شده به دبیرخانه ستاد شهرستان و منطقه ارسال شود و همچنین ستاد بازگشایی مدارس و کارگروه‌ها موقعیت و زمینه خدمات آموزشی و پرورشی را فراهم سازد.


وی در ادامه افزود : مسئولین آموزش و پرورش استان از تمام مساعی خود و ظرفیت های موجود درونی و بیرونی بهره گرفته تا بازگشایی مهر 1401 نشاط ، شادابی و امید به آینده روشن را در ذهن ساخته و این تکاپو جلوه زیبایی را به جامعه ببخشد.
عابدی بهبود وضعیت فیزیکی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، اطمینان از تامین پروتکل‌های بهداشتی و توجه به ابعاد ترویجی تبلیغی و اطلاع‌رسانی را از فعالیت‌های پروژه مهر دانست و افزود: هدف از اجرای پروژه مهر در استان‌ها و شهرستان‌ها ایجاد تحولی نوین در نگرش است، بطوری که دانش آموز برای ورود به مدرسه لحظه شماری نماید لذا مدیران مدارس به منظور شاداب سازی مدارس اقدامات موثری در زمینه های ذیل صورت دهند تا نقش و خاطره این روز بیادماندنی در اذهان آنان به عنوان یک خاطره باقی بماند.
در ابتدای این جلسه دهقان معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد پروژه مهر استان ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد در سال تحصیلی گذشته، به بیان چالش ها و مشکلات فرا روی بازگشایی مدارس و راهکارهای پیش بینی شده پرداخت و معاونین نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های جاری در راستای اجرای پروژه مهر پرداختند.