اداره کل امور مالیاتی مازندران در ۲۰سالگی

حرف آنلاین: سازمان امور مالياتی كشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم، درسال ۱۳۸۰ تشكيل و نمودار تشكيلاتس آن در بخش ستاد سازمان در اوایل سال ۱۳۸۱ و تشكيلات ادارات كل امور مالياتی استانها به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رسيد.

شرح وظایف این سازمان شامل؛ شناسایی منابع درآمدهای مالياتی استان و تشخيص و وصول مالياتهای مستقيم و غير مستقيم، برنامه‌ريزی و اتخاذ روشهای مناسب بمنظور افزايش ميزان وصولی، رسيدگی به كليه اختلافات مالياتی توسط هياتهای حل اختلاف مالياتی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهای مستقيم، تشخيص و گزارش تخلفات مامورين مالياتی و همچنين موديان مالياتی به مراجع ذيصلاح، تهيه و تنظيم بودچه پيشنهادی ( درآمد و هزينه )، بررسی و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتی در بخش و شهرستانهای تابعه به سازمان امور مالياتی كشور، حضور در كليه جلسات، انجام كليه امور مربوط به برقراری پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آن‌ها، انجام كليه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق كارمندان رسمی و پيمانی بر اساس احكام صادره توسط مراجع، تصميم گيری در خصوص انتصاب عاملين ذيحساب و امنای اموال و آموزش و مراقبت آنها، نظارت بر انعقاد قراردادها از طريق شركت در كميسيون ماده ۷۹ و ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی، بررسی تشخيص و اعلام نيازهای آموزشی كاركنان، انجام امور دبيرخانه‌ای اداره كل، انجام كليه امور پرسنلی كاركنان از قبيل مرخصی‌ها، ترفيعات، انتصابات، نقل و انتقال و موارد مشابه كاركنان تابعه بر اساس قوانين و مقررات، تهيه و تنظيم صورتحساب درآمدهای مالياتی بصورت ماهانه و سالانه، تحرير و نگهداری دفاتر حسابداری جهت تهيه و تنظيم صورت حساب‌های مالی، انعقاد قراردادهای خدماتی، پشتيبانی، تاسيسات و ساختمان، تامين وسايل و لوازم اداری و فنی مورد نياز واحدهای تابعه، مراقبت در حفظ و نگهداری ساختمان تاسيسات، تهيه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق و انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق است.

اداره کل مالیاتی مازندران

مازندران از نظر میزان وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال جاری جزو پنج استان برتر کشور بوده است.

در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در مازندران وصول شد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد، بیشترین درآمدهای مالیاتی استان در مدت یاد شده با چهار هزار میلیارد تومان مربوط به سرفصل مالیات مستقیم و یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم مربوط به وصول مالیات‌های غیر مستقیم است.

یکی از اتفاقاتی كه باعث تأثیرگذاری در درآمدهاي مالياتي در سال جاری کاهش پنج درصدی نرخ مالياتی اشخاص حقوقس در قانون ماليات بود، بدین گونه که قانون‌گذار سهم پنج درصدی سازمان مالیاتی از عوارض ارزش‌افزوده را به چهار درصد کاهش داده و آن‌یک درصد به شهرداری‌ها اختصاص داده است.

مازندران استان کشاورزی است و بخش قابل‌توجهی از کالاها در استان تولید و مصرف می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و این قطعاً در درآمدهای مالیاتی اثرگذار خواهد بود.

از وصولی ۴۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ که شامل بخش مالیات و عوارض بوده است، عايدی استان از بخش مالیات و ارزش‌افزوده ۵۳۰۰ ميليارد تومان بوده است و قريب به ۶۳۳ ميليارد تومان به بخشداری‌ها شهرداری‌ها و دهیاری‌های به‌صورت مستقيم پرداخت كرده است.

از كل درآمدهاي مالیاتی سال ۱۴۰۰ مردم، تنها ۷ درصدش مالیات‌هایی هستند كه اصناف استان پرداخت کرده‌اند، حدود ۳۵ درصد آن از درآمدهای ناشي از مالیات اشخاص حقوقي و شرکت‌ها، ۲۵ درصد از مالیات‌های وصولی نیز از محل حقوق اشخاص دولتي و خصوصي تأمین گردیده و مابقی نیز از ساير منابع وصول‌شده است.

در سال ۱۴۰۰، ۱۶۴ هزار اظهارنامه مالیاتی از بخش اصناف دریافت شد، قریب به ۱۰۸ هزار اظهارنامه مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات توافقی بوده که بدون رسیدگی نسبت به قطعی سازی اقدام گردید.

به گفته محسن اسلامی ورکی امسال ۲۵۲ هزار اظهارنامه مالیاتی دریافت شد که در مقایسه با پارسال ۵۵ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شد.

اداره كل امور مالیاتی استان مازندران در شهرستان ساری خیابان فرهنگ نبش كوی پیوندی واقع شده است.