اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای تمل اشکور رامسر

حرف آنلاین: مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای تمل اشکور رامسر گفت: این طرح در راستای خدمات‌رسانی برابر و اجرایی‌سازی عدالت اجتماعی، سهولت دسترسی جامعه هدف در مناطق بالادست و ارتقا آگاهی و دانش ساکنین اجرا شد.

فریبا بریمانی در حاشیه اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران که در روستای تمل اشکور رامسر برگزار شد، با اشاره به ۵۲ وظیفه سازمان بهزیستی، اظهار کرد: رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست و فاقد سرپرست موثر ، زنان سرپرست خانوار، مسوولیت سلامت اجتماعی، امور سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان کار و خیابان، زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش های پیش از ازدواج و غیره بخشی از آن است.

 

وی به فعالیت گروه جهادی شهدای بهزیستی مازندران اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف در دور دست ترین مناطق استان اجرا می شود.

 

بریمانی یادآور شد: هدف سازمان بهزیستی استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌ها و خیرین برای پیشبرد اهداف بهزیستی و کمک به جامعه هدف است.

مدیرکل بهزیستی مازندران توانمندسازی را یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستی دانست و گفت: اشتغالزایی و احداث واحد مسکونی دو رویکرد اصلی در توانمندسازی جامعه هدف است.

 

این مسئول تاکید کرد: طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران در راستای خدمات رسانی برابر و اجرایی سازی عدالت اجتماعی، سهولت دسترسی جامعه هدف در مناطق بالادست و ارتقا آگاهی و دانش ساکنین در روستای تمل اشکور رامسر اجرا شد.

 

همچنین همزمان با اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران یک واحد مسکن مددجویی در روستای تمل اشکور رامسر به بهره برداری رسید.

 

مدیرکل بهزیستی مازندران همزمان با اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای تمل اشکور رامسر، با خانواده شهید علی عمران کیا اشکوریان دیدار کرد.