اجرای طرح‌های گازرسانی در مازندران با اعتبار ۴۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت

حرف آنلاین: سرپرست شرکت گاز مازندران از بودجه ۴۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های گازرسانی در هفته دولت سال جاری خبر داد.

قاسم مایلی رستمی در نشست با خبرنگاران اعلام کرد: برای اجرای طرح‌های گازرسانی در مازندران ۴۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت هزینه می‌شود و عملیات اجرای گازرسانی برخی از طرح‌ها شروع شده است.

سرپرست شرکت گاز مازندران همچنین اعلام کرد:در دولت سیزدهم گازرسانی به ۱۷۷ روستا در دست اقدام است که طرح های گازرسانی به 56 روستا با اعتبار ۱۴۰میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود.

وی گازرسانی به ۱۸ روستای هزار جریب با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار را از جمله طرح‌های هفته دولت برشمرد و گفت: تا پایان سال گازرسانی به این منطقه تکمیل می‌شود و برای گازرسانی روستاهای ساری ۶ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

مایلی رستمی با اشاره به این که شهرهای کوهستانی گزنگ و بلده گازرسانی شدند، خاطرنشان کرد: گازرسانی در بلده و گزنک  با ۶ پیمانکار در حال اجراست و چهار پیمانکار دیگر از فروردین ۱۴۰۲ به منطقه بلده اضافه خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه گازرسانی به روستای لاسم از مسیر تهران در دست اقدام است، افزود: همچنین گازرسانی به سه هزار تنکابن با ۶۷ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است.

مطالبات شرکت گاز مازندران

مایلی رستمی ادامه داد: شرکت گاز مازندران ۳۵۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که با اجرای طرح‌های تشویقی از ۴۲۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که ۵۰ درصد آن خانگی و ۵۰ درصد غیرخانگی است.

سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه بخشی از لوله‌کشی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به‌صورت رایگان انجام می‌شود، گفت: لوله‌کشی گاز برای هر خانوار ۶میلیون تومان هزینه دارد و هم تا مصرف گاز ۴۰۰ مترمکعب گازبها رایگان است.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال در بحث بهینه سازی موتورخانه‌ها ۳۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است، تاکید کرد: سهم هر خانوار برای مناطق صعب العبور طبق دستورالعمل بیش از ۴۵ میلیون تومان نمیتوان هزینه کرد اما میانگین هزینه برای هر خانوار روستایی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: مصرف گاز در مازندران در فصل زمستان بین ۳۲ تا ۴۰ میلیون مترمکعب مصرف دارد مصرف الان ما ۱۸ میلیون مترمکعب است، زمستان سال گذشته گاز بخش خانگی قطع نشد و مدیریت خوبی صورت گرفت.