اجرای شعار سال نیاز به قانون جدید ندارد

حرف‌آنلاین: رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران معتقد است که شرایط لازم برای اجرای شعار سال در استان فراهم است. سید مجتبی رضوی در گفت‌وگو با حرف‌آنلاین، گفته که تولید دانش‌بنیان نیاز به جلسات، همایش و قانون جدید ندارد.

حرف‌آنلاین: رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران معتقد است که شرایط لازم برای اجرای شعار سال در استان فراهم است. سید مجتبی رضوی در گفت‌وگو با حرف‌آنلاین، گفته که تولید دانش‌بنیان نیاز به جلسات، همایش و قانون جدید ندارد.