57569436
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از کشت دانه روغنی کلزا در ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های زراعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، خلیل حقیقی گفت: امسال ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از کشاورزان شهرستان بهشهر اقدام به کشت دانه روغنی کلزا در ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان کردند که ۲۷ درصد آن در زمین های شالیزاری و ۷۳ درصد خشکه زاری بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: برای حمایت از کشاورزان کلزاکار ۳۹ تن بذر در این شهرستان توزیع شد که حدود ۶۰ درصد آن هایولا ۵۰، ۱۶ درصد رقم ظفر و ۲۴ درصد مابقی شامل سایر نظیر تراپر و آگامکس بوده است.
وی تصریح کرد: ۴۶ درصد کشت کلزا این شهرستان بصورت مکانیزه انجام شده که معادل ۳۱ درصد سطح کشت مکانیزه استان است.حقیقی با بیان اینکه سطح کشت کلزا این شهرستان نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشت، افزود: ۲۶ درصد کشت کلزا استان در سال جاری به این شهرستان اختصاص دارد.