2071695

وزیر علوم در حکمی، سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را منصوب کرد.

به گزارش حرف آنلاین، دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر اسدالله تیموری یانسری را بعنوان سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری منصوب نمود.

گفتنی است؛ در حکم انتصاب آمده است:

جناب آقای دکتراسدالله تیموری یانسری

باسلام،

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت “سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری” منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره مندی از تجارب همه اعضای هیات علمی دانشگاه و استفاده از تمامی ظرفیت ها و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و ماموریت های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.