در سال های اخیر فناوری های عصبی متنوعی برای بازگرداندن توان راه رفتن به بیماران قطع نخاع ابداع شده است، اما ایجاد توان راه رفتن مجدد از این طریق بسیار وقت گیر است.
به گزارش حرف، یک فناوری منحصر به فرد که در سوئیس ابداع شده، به سه فرد کاملا فلج قطع نخاع شده امکان داده تا بعد از یک سال از وارد آمدن جراحات سنگین دوباره بتوانند راه بروند.
بدین منظور یک شبیه ساز برقی حرکات شبکه عصبی نخاع در ستون فقرات این افراد جاسازی شده که به طور بی سیم قابل هدایت و کنترل هستند. این فناوری که «استیمو» نام گرفته به اشخاص قطع نخاع شده این امکان را می دهد حتی اگر مدت بسیار طولانی از فلج شدنشان گذشته باشد باز هم بتوانند کنترل پاهای خود را در اختیار بگیرند.
در این روش مجموعه ای از الکترودها در ستون فقرات و در نزدیکی نخاع کار گذاشته می شوند که عضلات پا را تحریک کرده و می توانند از سیگنال هایی که مغز برای صدور دستور راه رفتن به پاها ارسال می کند، تقلید کنند.
نکته مهم این است که فناوری یادشده بعد از گذشت تنها یک هفته به افراد قطع نخاع شده امکان راه رفتن داد، این در حالی است که فناوری مشابه برای این کار به چند ماه زمان نیاز دارند. البته بازگشت کامل توانمندی های حرکتی افراد از این طریق مستلزم گذشت چند ماه و تکرار و تمرین های مکرر است.
نکته مهم دیگر اینکه حتی بعد از خاموش کردن این سیستم شبیه ساز، افراد قطع نخاع شده باز هم توانستند توانمندی هایی را که تا آن زمان به دست آورده بودند، حفظ کنند. در حال حاضر یک شرکت نوپا به نام GTX برای تجاری سازی این فناوری در تلاش است.