بابل-خبرنگار حرف: نمایشگاه گروهی عکس من همین حوالی ام با موضوع زندگی روستایی به همت ۱۴ عکاس بابلی  از صاحبان آثار، هنرمندان عکاس بابلی و علاقمندان در نگارخانه هنر دستان در بابل  برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار ۱۴هنرمند عکاس از شهرستان بابل  در قالب ۲۰عکس منتخب از میان هزاران عکس و با موضوع زندگی روستایی در معرض دید فرهنگ دوستان این شهرستان قرار گرفت

جمع‌آوری و انتخاب آثار نمایشگاه به عهده خود عکاسان جوان بابلی بوده و به همت جمعی  در معرض  بازدید کنندگان قرار گرفت .

نمایشگاه من همین حوالی ام با موضوع زندگی روستایی به مدت ۴روز از ۱۴اسفند تا ۱۷ اسفند باهدف به نمایش گذاشتن زندگی ساده روستایی که در زندگی ماشینی هزار رنگ روز گار در حال مرگ تدریجی می باشد در  معرض دید عموم در منطقه روستایی مرزون آباد قرار گرفت و توانست علاقمندان زیادی وفرهنگ دوستان زیادی را برسر ذوق بیاورد