سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: رئیس و عضو کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب شد.
به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهدی خلیلی گفت: عزیزاله شهیدی‌فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی فلاح معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان را به عنوان رئیس و عضو کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب کرد.