۲۸۰۰ تن کود شیمیایی در محمودآباد توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: امسال دو هزار و ۸۰۷ تن انواع کود شیمیایی بین بهره برداران و کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ محمد هادی‌زاده اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۷۹ تن کود اوره، ۵۱۰ تن فسفاته و ۲۱۸ تن پتاس از سوی مراکز مجاز توزیع کننده نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان شهرستان محمودآباد تحویل داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه ۹۵ درصد سهمیه کود این شهرستان جذب و به کشاورزان منطقه توزیع شد، ادامه داد: در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال، فرآیند تامین کود‌های کشاورزی با جدیت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان از لحاظ تامین کود مورد نیاز کشاورزان هیچ مشکلی نداشته و تا پایان سال نیز پنج درصد باقی مانده جذب خواهد شد، گفت: نظارت بر توزیع کود‌های شیمیایی و نهاده‌ها در کارگزاری توزیع نهاده‌های کشاورزی این شهرستان با جدیت توسط کارشناسان این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی به طور مستمر و مداوم انجام می‌شود.