کشت مجدد و پرورش رتون برنج به روش icm در مازندران

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: کشت مجدد و پرورش رتون برنج به روش icm (مبارزه تلفیقی کشت محصول کشاورزی)در سطح ۴۰ هکتار اراضی شالیزاری استان در شهرستان‌های ساری، بابل، آمل، قائمشهر، سیمرغ، جویبار و محمودآباد انجام شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ فرید بیگی در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح مدیریت تلفیقی محصول icm (مبارزه تلفیقی کشت محصول کشاورزی)در اراضی شالیزاری استان مازندران اظهار کرد: سال زراعی جاری با هدف ارتقاء سلامت محصول برنج، اجرای طرح تلفیقی محصول برنج icm (مبارزه تلفیقی کشت محصول کشاورزی)با محوریت مدیریت حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، موسسه تحقیقات برنج کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در اراضی شالیزاری استان اجرا شد.

وی اظهار کرد: کشت اول برنج به روش icm(مبارزه تلفیقی کشت محصول کشاورزی)با مشارکت هشت شهرستان ساری، بابل، آمل، قائمشهر، سیمرغ، جویبار، محمودآباد و نکا و ۲۰ روستا و ۳۷ کارشناس از طریق رصد و پایش مستمر و نصب تله‌های نوری، فرمونی، فرولایت، استفاده از ترکیبات زیستی، ترکیبات القاکننده مقاومت و استفاده از عوامل بیولوژیک و روش‌های مکانیکی اجرا و تولید برنج سالم بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: کشت مجدد و پرورش رتون به روش icm (مبارزه تلفیقی کشت محصول کشاورزی)در سطح ۴۰ هکتار اراضی شالیزاری استان در شهرستان‌های ساری، بابل، آمل، قائمشهر، سیمرغ، جویبار و محمودآباد انجام شد.

بیگی اضافه کرد: ۲ هکتار از شالیزارهای شهرستان ساری و سه هکتار در شهرستان سیمرغ برداشت برنج به روش icm انجام شد و برای اولین بار موفق به تولید محصول سالم برنج در اراضی کشت مجدد شدیم و مابقی اراضی تحت پوشش طرح icm (مبارزه تلفیقی در کشت محصول کشاورزی)در مرحله رسیدگی خوشه قرار دارد.