کسب رتبه دوم دامپزشکی مازندران در جذب اعتبارات تملک دارایی و سرمایه در کشور

سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران گفت: این اداره کل در جذب اعتبارات تملک، دارایی و سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ موفق به رشد ۱۹4 درصد نسبت به سال 1400 شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ حمزه آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با اعلام این خبر اظهار کرد : با عنایت به دغدغه‌هایی استان در تامین امنیت غذایی و بهداشت عمومی و لزوم ارائه خدمات هرچه شایسته تر به بهره‌برداران و ذینفان، این اداره کل توانست با علی رغم شرايط سخت و دشوار تحريم ظالمانه و نيزكمبود منابع اعتباري در سطح كشور زحمات همکاران در ستاد و شهرستان‌ها موفق به جذب اعتبارات بسیار خوب در سال ۱۴۰۱ شود.

وی افزود: مطابق با بررسی‌های به عمل آمده در سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان مازندران توانست در سال ۱۴۰۱ با ۱۹۴ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش تخصیص اعتبارات تملک، دارایی و سرمایه ای در بین ادارات کل دامپزشکی استان ها رتبه دوم را کسب نماید.

سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با تقدیر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران و دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی سازمان دامپزشکی کشور از رشد قابل توجه اعتبارات هزینه ای دامپزشکی مازندران خبر و ادامه داد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای نیز دامپزشکی استان توانست با رایزنی مناسب با سازمان‌های مورد نظر به رشد ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ دست یابد.

وی تصریح کرد:اعتبارات تملک، دارایی و سرمایه‌ای به اجرای پروژه‌های دامپزشکی در بخش رصد، پایش، پیشگیری، کنترل بیماری‌های دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و همچنین نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و شیلاتی و آموزش و ترویج بهره‌برداران اختصاص می‌یابد.

حمزه آقاپور کاظمی ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای نیز در راستای هزینه های جاری مربوط به تامین حقوق و رفاهی پرسنل و سایر امرو غیر پرسنلی مانند سوخت، خودرو و… استفاده خواهد شد.