کار و تولید در مازندران سخت است

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: کار و تولید با لحاظ شرایط مازندران سخت است.

به گزارش حرف آنلاین، رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در نشست خبری دهه تولید و تجارت با اشاره به اینکه کار در استان مازندران از همه استان های دیگر سخت تر است، گفت: رویه زیست‌محیطی که در استان مازندران که پس‌از دولت احمدی‌نژاد کمی بهتر شد اما باز هم سخت‌ است.

وی به کمبود زمین به عنوان مشکل اساسی دیگر مازندران در توسعه صنعتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم مسولان صنعت استان و شهرک‌های صنعتی با سوداگری زمین‌های صنعتی مقابله کنند.

به گفته وی، مازندران صنایع بزرگ ندارد و در برخی مواقع نظیر پتروشیمی هیاهوی جهانی بوجود می آید که نباید اینطور باشد اما ملاحظات و مجوز زیست‌محیطی جای خود دارد.

رضوی درباره شرایط بازار نیز گفت: نظارت بر بازار از سوی نهادهای مربوطه وجود دارد اما کنترل بازار به صورت دستور و تشکیل‌ گروه ها و تیم‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست.