ویدئو | گلایه سرمایه گذاران و جریان شناسی استاندار از عدم توسعه مازندران

حرف آنلاین: در همایشی دو سرمایه گذار مازندرانی از کم کاری مدیران و بی توجهی بانک ها به سرمایه گذاران گلایه کردند و حسینی پور استاندار مازندران نیز دو جریان را باعث عدم توسعه مازندران اعلام کرد.