ویدئو | نحوه تعیین شهریه مدارس غیرانتفایی در مازندران

حرف آنلاین: حسین کمالی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نحوه تعیین شهریه مدارس غیرانتفایی را توضیح داد.