هزینه نگهداری هر سالمند ۳برابر هزینه اعلام شده بهزیستی است

بابل – خبرنگار حرف: رئیس مر کز نگهداری سالمندان  باب الحوائج بابل در مراسم  هم اندیشی  با اصحاب رسانه شهرستان بابل ابراز داشت : هزینه نگهداری هر سالمند در این سازمان ۳میلیون تومان است واین در حالیست که سازمان بهزیستی هزینه نگهداری هر سالمند را ۱میلیون تومان عنوان نموده است . دکتر بیژنی ادامه داد: […]

2

بابل – خبرنگار حرف:

رئیس مر کز نگهداری سالمندان  باب الحوائج بابل در مراسم  هم اندیشی  با اصحاب رسانه شهرستان بابل ابراز داشت : هزینه نگهداری هر سالمند در این سازمان ۳میلیون تومان است واین در حالیست که سازمان بهزیستی هزینه نگهداری هر سالمند را ۱میلیون تومان عنوان نموده است .

دکتر بیژنی ادامه داد: این سازمان به علت حساسیت های بالایی که در نگهداری هر سالمند در این سازمان وجود دارد از  هزینه بیشتری را برخوردار خواهد بود.وی افزود: ۶۰درصد سالمندان این سازمان بدون فرزند و خانواده وحامی می باشند و۴۰درصد سالمندان این سازمان هم از ناتوانی جسمی برخوردار هستند .

بیژنی افزود: در حال حاضر ۴۰۰هزار سالمند در استان مازندران وجود دارد و  ۵۰هزار سالمنداستان مربوط به این شهرستان می باشد   که باید با آموزش های درست باید از سالمندان مراقبت شود.وی یادآورشد: در حال حاضر این سازمان در ۸ماه اخیر ۱میلیارد و۲۳۰میلیون تومان تا به حال خرج کرده است و تا آخر سال این مبلغ به ۲میلیارد تومان خواهد رسید ودر حالی که  واریزی سازمان بهزیستی  برای کمک هزینه نگهداری هر سالمند را برای هرسازمان ۲۲۰میلیون تومان می باشد .

وی درپایان سخنانش ابراز داشت: نگاه دولت در بحث سالمندی باید نگاه کمک محوری باشد و خدمات خاصی برای این سالمندان در نظر گرفته شود.