هادی امیری سرپرست کتابخانه‌های عمومی مازندران شد/ آرزو ولی پور خداحافظی کرد

هادی امیری به عنوان سرپرست کتابخانه‌های عمومی مازندران منصوب شد و آرزو ولی پور از این مسئولیت خداحافظی کرد.

به گزارش حرف آنلاین، هادی امیری متولد 1362 دارای کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری در حال حاضر مدیرکل امور عمرانی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراست و مسئولیت جدید را با حفظ سمت پذیرفته است.

آرزو ولی پور شش سال مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران بود و پس از این تغییرات در پیام خداحافظی خود گفته است که در سنگر دیگری خدمت خواهد کرد.

استان مازندران دارای 119 کتابخانه عمومی و 54 هزار و 708 متر مربع  زیربنای کتابخانه های استان است که شامل 94 کتابخانه نهادی ، 24 کتابخانه مشارکتی ویک کتابخانه عمومی مستقل می باشد.