نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۲۵ خرداد – شماره ۳۴۰۰

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۲۵ خرداد – شماره ۳۴۰۰   انچه در این شماره می خوانید……     از کانون گرم خانه تا پشت میله‌های سرد؛ زندانیان بند نسوان برای آزادی می‌جنگند حرف آنلاین: همه ما انسان‌ها در زندگی شخصی خود و یا محیط اجتماعی مرتکب اشتباهاتی می‌شویم که بعضا از […]


دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – چهارشنبه ۲۵ خرداد – شماره ۳۴۰۰

 

انچه در این شماره می خوانید……

 

 

از کانون گرم خانه تا پشت میله‌های سرد؛

زندانیان بند نسوان برای آزادی می‌جنگند

حرف آنلاین: همه ما انسان‌ها در زندگی شخصی خود و یا محیط اجتماعی مرتکب اشتباهاتی می‌شویم که بعضا از روی ناآگاهی، غیرعمدی و یا از روی غرض و یا غلبه احساس بر قلب است، این اشتباهات گاهی گران تمام می‌شوند.