نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه 28 خرداد – شماره 3402

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه 28 خرداد – شماره 3402       در این شماره می خوانید ….     مازندران ۳۰ بیمار pku دارد؛ متابولیسم ارثی؛ نیازمند شناخته شدن حرف آنلاین: بیماری‌های متابولیک ارثی بیماری‌هایی هستند که در آن‌ها هضم نهایی یک یا چند ماده غذایی مانند پروتئین، قند یا چربی در […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه 28 خرداد – شماره 3402

 

 

 

در این شماره می خوانید ….

 

 

مازندران ۳۰ بیمار pku دارد؛

متابولیسم ارثی؛ نیازمند شناخته شدن

حرف آنلاین: بیماری‌های متابولیک ارثی بیماری‌هایی هستند که در آن‌ها هضم نهایی یک یا چند ماده غذایی مانند پروتئین، قند یا چربی در بدن نوزاد از بدو تولد مختل می‌شود و در نتیجه کودک نمی‌تواند از این مواد غذایی برای رشد و تکامل استفاده کند.