نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران -سه شنبه ۱۴تیر+شماره ۳۴۱۷

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – سه شنبه ۱۴تیر- شماره۳۴۱۷     آنچه در این شماره می خوانید …   بررسی مشکلات حوزه منابع آب در گفتگو با دکتر عبدالله درزی نفتچالی

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – سه شنبه ۱۴تیر- شماره۳۴۱۷

 

 

آنچه در این شماره می خوانید …

 

بررسی مشکلات حوزه منابع آب در گفتگو با دکتر عبدالله درزی نفتچالی