نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-سه شنبه ۳۱ خرداد-شماره ۳۴۰۵

نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-سه شنبه ۳۱ خرداد-شماره ۳۴۰۵       آنچه در این شماره می خوانید … ک موسیقی‌دان؛ ساز موسیقی‌دانان سنتی کوک نیست حرف آنلاین: ۳۱ خردا ماه یا آخرین روز بهار مصادف با بلندترین روز سال، روز موسیقی یا به‌عبارتی روز جهانی موزیک نامیده می‌شود.

نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-سه شنبه ۳۱ خرداد-شماره ۳۴۰۵

 

 

 

آنچه در این شماره می خوانید …

ک موسیقی‌دان؛

ساز موسیقی‌دانان سنتی کوک نیست

حرف آنلاین: ۳۱ خردا ماه یا آخرین روز بهار مصادف با بلندترین روز سال، روز موسیقی یا به‌عبارتی روز جهانی موزیک نامیده می‌شود.