نتیجه آرای انتخابات در مازندران به تفکیک 22 شهرستان‌

نتیجه آرای مرحله دوم انتخابات در مازندران به تفکیک شهرستان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است.

به گزارش حرف آنلاین، انتخابات در مازندران نظیر استان های دیگر برگزار شد و مسعود پزشکیان توانست در این استان نیز رای نخست را کسب کند.

در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، مازندرانی ها مشارکت 52درصدی داشتند که بیشتر از میانگین کشوری بود.

 

نتایج انتخابات در مازندران

 

شهرستان ساری:

مسعود پزشکیان: 98728 رای

سعید جلیلی : 80871

 

شهرستان قائم شهر:

مسعود پزشکیان 50932 رای

سعید جلیلی : 45452 رای

 

شهرستان بابل:

مسعود پزشکیان: 108802 رای

سعید جلیلی : 93262 رای

 

شهرستان بابلسر:

سعید جلیلی : 31426 رای

مسعود پزشکیان: 27139 رای

 

  شهرستان رامسر:

مسعود پزشکیان: 20609 رای

سعید جلیلی : 10064 رای

 

شهرستان کلاردشت:

مسعود پزشکیان: 8385 رای

سعید جلیلی : 3951 رای

باطله : 197

 

شهرستان فریدونکنار:

مسعود پزشکیان:25575 رای

سعید جلیلی:15025رای

 

شهرستان آمل:

مسعود پزشکیان: 75878 رای

سعید جلیلی:61729 رای

باطله: 3208

 

شهرستان بهشهر:

مسعود پزشکیان:32445

سعید جلیلی:37246

 

شهرستان تنکابن:

مسعود پزشکیان:39964

سعید جلیلی:21220

 

شهرستان چالوس:

مسعود پزشکیان:24789

سعید جلیلی:18001

 

شهرستان جویبار:

مسعود پزشکیان: 17317

سعید جلیلی:14883

 

شهرستان رامسر:

مسعود پزشکیان:20609

سعید جلیلی:10064

 

شهرستان سوادکوه:

مسعود پزشکیان:11411

سعید جلیلی:9235

 

شهرستان سوادکوه شمالی:

مسعود پزشکیان:6598

سعید جلیلی:5926

 

شهرستان سیمرغ:

مسعود پزشکیان:4092

سعید جلیلی:4291

 

شهرستان عباس آباد:

مسعود پزشکیان:13541

سعید جلیلی:8230

 

شهرستان کلاردشت:

مسعود پزشکیان: 8385

سعید جلیلی: 3951

 

شهرستان گلوگاه:

مسعود پزشکیان:10147

سعید جلیلی:10644

 

شهرستان محمودآباد:

مسعود پزشکیان:23287

سعید جلیلی:24001

 

شهرستان میاندورود:

مسعود پزشکیان:11179

سعید جلیلی:14776

 

شهرستان نکا:

مسعود پزشکیان:21452

سعید جلیلی:33692

 

شهرستان نور:

مسعود پزشکیان:33909

سعید جلیلی:21375

 

شهرستان نوشهر:

مسعود پزشکیان:32561

سعید جلیلی:20226

 

نتایج انتخابات در مازندران