علی تقی پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران شد

علی تقی پور با رأی اعضای هیات نمایندگان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مازندران انتخاب شد.

به گزارش حرف آنلاین، نخستین نشست اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران در ساری برگزار شد که در پی آن اعضای جدید هیات رئیسه به مدت چهار سال تعیین شدند.

تعداد هیات رئیسه اتاق بازرگانی مازندران پنج نفر است که با رای اعضای نمایندگان تعیین می شوند.

بر این اساس، در دوره چهارساله پیش‌رو، علق تقی پور رئیس اتاق خواهد بود و عبدالله مهاجر دارابی که تا کنون رئیس بود، به عنوان نایب رئیس به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

رضا رستمی، غلام عسگربهزاد و حسن جاهد نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس، خزانه‌دار و منشی اتاق بازرگانی مازندران انتخاب شدند.