امید نیک نژاد؛

شرکت چوب و کاغذ مازندران در دولت سیزدهم رونق گرفت

حرف آنلاین: مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۱ در حال تامین کاغذ مورد نیاز کتب درسی دانش آموزان کشور برای اولین بار در کل تاریخ دولت‌های پس از انقلاب به میزان ۷۰ درصد کاغذ کتاب تمام مقاطع تحصیلی کشور شد.

امید نیک نژاد مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد و دارایی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اقداماتی که در دولت سیزدهم برای بهبود عملکرد این شرکت انجام شد، اظهار کرد: این شرکت به‌عنوان تنها تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر در کشور در سال ۱۳۹۷، ۴۰ هزار تن، در سال ۱۳۹۸، ۴۷ هزار تن، در سال ۱۳۹۹، ۷۹ هزار تن در سال ۱۴۰۰، ۱۱۱ هزار تن تولید داشت.

وی افزود: این واحد صنعتی بعد از پنج سال از زیان‌دهی به سوددهی رسید، سال ۱۳۹۸ زیان مجموعه حدود ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ از زیان‌دهی درآمد و به ۶۰ میلیارد تومان سوددهی رسید.

نیک نژاد یادآور شد: در راستای سیاست دولت و تغییر نگاه، از ۱۱۱ هزار تن تولیدی که در سال ۱۴۰۰ رقم خورد ۳۶ هزار تن آن در سه ماهه پایان سال بود، از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن تولید کاغذ چاپ و تحریر در کشور که نیاز ضروری کشور توسط چوب و کاغذ مازندران تولید می‌شود ۴ هزار تن مربوط به ۹ ماهه اول و بیش از ۵ هزار تن در سه ماه پایانی سال تولید خواهد شد.

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اتفاق بزرگ در سال ۱۴۰۱، گفت: تامین کاغذ مورد نیاز کتب درسی دانش آموزان کشور برای اولین بار در کل تاریخ دولت‌های پس از انقلاب به میزان ۷۰ درصد کاغذ کتاب تمام مقاطع تحصیلی کشور از کاغذ این شرکت تامین خواهد شد.