رنج یک کارخانه از بی توجهی ها

علیرضا بابایی قائم مقام کارخانه تجهیزات مدارس ایران ضمن گلایه از بی توجهی به این واحد تولیدی، می گوید که اگر سرمایه‌گذاری جدیدی در این واحد تولیدی باسابقه صورت بگیرید، شاهد اشتغال زایی جدید و حتی صادرات وجود دارد

علیرضا بابایی قائم مقام کارخانه تجهیزات مدارس ایران ضمن گلایه از بی توجهی به این واحد تولیدی، می گوید که اگر سرمایه‌گذاری جدیدی در این واحد تولیدی باسابقه صورت بگیرید، شاهد اشتغال زایی جدید و حتی صادرات وجود دارد