دامپزشکی مازندران متخلف دارویی را نقره داغ کرد

سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران از تعیین و تکلیف محموله دارویی ضبط شده به تعداد 9353 قلم و محکومیت به جزای نقدی متخلف به مبلغ 104 میلیارد و 948 میلیون 200 هزار ریال خبرداد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ دکتر حمزه آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران در خصوص تعیین و تکلیف محموله دارویی ضبط شده به تعداد 9353 قلم گفت: پس از تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی  و سیرمراحل دادرسی منتج به صدورحکم غیرقطعی به ضبط بخشی از اقلام مکشوفه وارداتی به نفع دولت و محکومیت به جزای نقدی به مبلغ  104 میلیارد و 948 میلیون 200 هزار ریال محکوم شد.

وی در خصوص کشف این محموله دارویی گفت: طی بررسی و بازدید همکاران اداره کل دامپزشکی استان با حضور عوامل امنیتی و قضایی استان  از انباری در شهرستان ساری 9353 قلم از انواع دارو، واکسن و مکمل در بسته بندی های قوطی، کیسه ای، ساشه و گالن که به شکل غیر قانونی و در خارج از زنجیره توزیع تعریف شده، نگهداری و توزیع می شدند را شناسایی و نسبت به انجام فرایند قانونی جهت خروج از چرخه مصرف دام، طیور و آبزیان و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی اقدام نمود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مازندران با اشاره مشکلات مشاهده شده در این محموله گفت: محل نگهداری این اقلام فاقد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری جهت نگهداری، توزیع و عرضه انواع دارو، واکسن، مکمل و سایر اقلام بوده و محموله های ضبطی بدون گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه ای در خارج از زنجیره توزیع(قاچاق) حمل و نقل شده و بخشی از محموله فاقد تاریخ معتبر، مخدوش و یا بدون مستندات است.

همچنین بخشی از این محموله ضبطی نیز شامل داروهای انسانی بوده که جهت تعیین تکلیف محموله و انجام اقدامات قانونی بعدی مراتب به معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام گردید.

اداره کل دامپزشکی استان مازندران درراستای ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی وایین نامه اجرایی مربوط  نظارت های بهداشتی بر فرایند تولید، نگهداری، توزیع و عرضه انواع دارو، واکسن و مکمل مورد استفاده در حوزه دامپزشکی، بر عملکرد 18 شرکت تولیدی،20 شرکت پخش استانی دارو و واکسن، 4 شرکت پخش سراسری دارو و واکسن و 270 داروخانه دامپزشکی از طریق سامانه های نظارتی، بازدید های ادواری و حضور مسئولین فنی وبهداشتی نظارت می نماید.