مدیر امور آبفا محمودآباد مطرح کرد :

صرف ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای آبی در سرخرود

حرف آنلاین : مدیر امور آبفا محمودآباد از صرف ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح و توسعه زیرساختها و تاسیسات آبرسانی در سطح شهر سرخرود و روستاهای تابعه پس از یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری خبر داد.

 رضاپور در گفتگویی با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای توسعه زیرساختهای آبی در سرخرود اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان بیشترین فعالیت خود را نسبت به گذشته، در دوره پس از یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی داشته است، این فعالیت ها به خصوص در شهرستان محمودآباد بیشتر قابل مشاهده است ،گرچه یکی از مهمترین دلائل اصلی عقب ماندگی زیر ساخت های آب شرب در شهرها و روستاهای این شهرستان ساخت و سازهای بی رویه بوده اما این شرکت بسیار بیشتر از ظرفیت های اعتباری مصوب اقدام به توسعه یا اصلاح زیر ساخت های فعلی کرده است.

وی افزود: پس از یکپارچه سازی این دو شرکت فقط در بخش سرخرود تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که عمده این هزینه ها ،صرف بازسازی و توسعه چاه قدیم و بهره برداری از چاههای جدید و ارتقاء کیفی آب شده است و این در حالی است که اعتبار تخصیصی یکساله شهرستان محمود آباد کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است و این اقدامات باعث شده تا در حال حاضر شهر سرخ رود و عمده روستاهای این بخش مشکلات کمتری تامین آب داشته باشند.

مدیر امور آبفا شهرستان محمودآباد گفت: در بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نیز پس از یکپارچه سازی بیش از ۴۵کیلومتر از شبکه های فرسوده روستای آزادمون، اهلم و تجکنار کاملا بازسازی و بیش از ۴۰ درصد چاه های بخش مرکزی نیز بازسازی و یا منصوبات چاهها تعویض و نوسازی شده است.

رضا پور ادامه داد: علاوه بر پروژه های مهمی که در آینده ای نزدیک از محل اعتبارات ۲۰ میلیارد تومانی که به زودی با پیگیری نماینده مردم شهرستانهای نور و محمودآباد و فرماندار شهرستان محمودآباد محقق خواهد شد، این امور هم اکنون نیز پروژه های بسیار مهمی را در دست اقدام دارد.

وی افزود: عمده این پروژه ها شامل تقویت خط انتقال آب شهر محمودآباد و بهره برداری از یک حلقه چاه با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریال ،احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی در شهر محمودآباد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال، بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای اهلم شامل مخزن زمینی ۵۰۰ متر مکعبی ،مخزن زمینی ۱۰۰ متر مکعبی ،۶ کیلومتر خط انتقال و ۴۵ کیلومتر شبکه توزیع با تحت پوشش قراردادن دو روستای آزادمون و تجکنار و نیز حفر و تجهیز یک حلقه چاه برای شهر سرخ رود با اعتباری بالغ بر۳۰ میلیارد ریال، ساخت مخزن ۲ هزار متر مکعبی برای شهر سرخ رود با اعتباری بالغ بر۲۰۰ میلیارد ریال است.

رضاپور همچنین از حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روستای عبدا… آباد سرخرود با اعتباری بالغ بر۳۰ میلیارد ریال برای مجتمع معلم کلا با ۸ روستای تحت پوشش و حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روستای بونده با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.