تخصیص اعتبار ۸ میلیارد تومانی جهت استانداردسازی سالن پیامبر اعظم آمل

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، از اختصاص اعتبار اولیه ۸۰ میلیارد ریالی برای بهسازی و استانداردسازی سرویس بهداشتی، روشنایی، رختکن تیم‌های میهمان و میزبان و ورودی وخروجی سالن ورزشی پیامبراعظم آمل از سوی شورای برنامه ریزی فرمانداری واداره کل ورزش و جوانان مازندران خبرداد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ علی رجبی وندچالی در حاشیه بازدید از تمرینات تیم والیبال دسته یکی کود گلفام آمل و وضعیت سالن ورزشی پیامبراعظم آمل گفت: این سالن درچند سال گذشته یک باربازسازی شده، اما با توجه به شرایط و وضعیت ساختار و کمبودامکانات مشهود در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل، بازسازی واستانداردسازی این سالن با توجه به تعداد زیاد تیم های لیگ برتری این شهرستان و تعدد میزبانی مسابقات استانی وملی یک امر ضروری واجتناب ناپذیر است.

وی، افزود: هرچند این اعتبار برای رفع نواقص و استانداردهای مورد نیاز برای این سالن درحد میزبانی از مسابقات لیگ برتر کافی نیست، اما انتظار داریم با دستور ویژه استاندارمازندران، اعتبار اولیه ومصوب شده به موقع اختصاص داده شود.

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران اضافه کرد، با هاشم جمشیدپناه، رییس اداره ورزش وجوانان آمل جلسه ای که برگزارشده، تصمیم های تکمیلی برای این سالن و نحوه اجرای کارها مشخص وهرچه سریعتر اجرا خواهد شد.

رجبی با اشاره به اینکه ازماه آینده تیم کاله مازندران درلیگ برتر بسکتبال و کودگلفام آمل درلیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل باید از حریفان کشوری خود میزبانی کنند، تصریح کرد، تلاش خواهیم کرد تا درکمترین زمان ، کار بهسازی وبرنامه ریزی شده سالن شروع وبرای مسابقات آماده شود.

وی ابرازامیدواری کرد، با همکاری فرمانداری، اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل و شرکت های خصوصی که تیم های آنان درمسابقات مهم ولیگ های کشوری شرکت می‌کنند، کمک کنند تا مراحل مختلف به‌سازی واستانداردسازی تنها سالن مسابقاتی وقابل اتکا شهرستان آمل هرچه سریعتر انجام شود.

مسئولیت پذیری درنگهداری سالن های ورزشی مازندران ضعیف است

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران دربخش دیگری ازنحوه نگهداری سالن های ورزشی درشهرهای استان گلایه کرد وگفت: متاسفانه هم پیمانکاران سالن ها و هم تیم های ورزشی مسئولیت پذیری درنگهداری سالن ها کم کاری وکوتاهی دارند واین وضعیت باعث شده تا دستگاه ورزش شرمنده ورزشکاران و هواداران شود.

رجبی افزود: انتظار است که تیم های ورزشی درمیزبانی از حریفان و پایان هر مسابقه ای، عوامل آنها درتمیزنگه داشتن سالن همکاری کنند تا شرایط برای بازی بعدی فراهم باشد، نه اینکه بعد سوت پایان هر مسابقه ای همه از سالن خارج تا مسابقه بعدی، به فکر کمبودها باشند.

یک سالن مسابقاتی را دستگاه ورزش درشهرها متولی می‌شود

وی یادآورشد، متاسفانه این وضعیت دربیشتر شهرهای مازندران وجود دارد وبه همین علت، با استاندارمازندران صبحت شده و تصیم گرفتیم تا یک سالن درهر شهری به عنوان سالن مسابقاتی دراختیار خود اداره ورزش وجوانان همان شهرستان باشد که حداقل باکیفیت تر برای مسابقات باقی بماند.

انتظار از تیم گلفام ، درنبود هرازآمل است

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران، همچنین با اشاره به حضور تیم کودگلفام آمل درمسابقات امسال لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور گفت، به علت کناره گیری تیم هرازآمل از لیگ برتردرفصل جاری، انتظارهای والیبال دوستان آملی از تیم کودگلفام زیاد است و هم کادرفنی وبازیکنان باید با تلاش بیشتری این انتظارات به حق هواداران آملی را برآورده کنند.

رجبی افزود: خوشبختانه تیم گلفام آمل از سرمربی وتیمی جوان و باانگیزه برخوردار است و انتظار درخشش ازاین تیم به عنوان یکی از نماینده های مازندران درلیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور دور از انتظار نیست.