اعضای هیئت رئیسه ی کانون وکلای دادگستری مازندران مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه ی دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری مازندران در اولین جلسه این دوره انتخاب شدند.

به گزارش حرف آنلاین؛ اولین جلسه دوره دوازدهم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران در ۲۱ خردادماه سال جاری تشکیل شد و نسبت به تعیین هیئت رئیسه کانون به شرح ذیل اقدام شد :

وکیل بهرام علیپور به عنوان رئیس هیئت مدیره

وکیل مجید داودی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

وکیل ناصر داغمه چی به عنوان منشی (دبیر)

وکیل مجتبی زارع به عنوان بازرس کانون

وکیل توکلی مقدم به عنوان دیگر عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند

قابل ذکر است؛ جلسه بعدی هیئت مدیره به منظور تعیین نماینده کانون در شورای اجرایی اسکودا و نیز تصویب ارکان و تشکیلات تابعه و مورد نظر تشکیل خواهد شد.