شهردار تنکابن خبر داد:

ارائه زودتر ازموعد دفترچه عوارض شهرداری تنکابن برای سال 1402

شهردار تنکابن از ارائه هم‌زمان بودجه و دفترچه عوارض سال 1402 این شهرداری جهت تصویب به شورای شهر تنکابن خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن در گفت وگو با حرف آنلاین، با اشاره به بر اهمیت زمان تصویب دفترچه عوارض محلی و بودجه گفت: سیاست جدید شهرداری و شورا تصویب هم‌زمان این امر مهم است.

وی افزود: دفترچه عوارض محلی پیش درآمدی مهم و راهبردی برای ارائه بودجه به صحن شورای شهر است که در برگیرنده ی تمامی مولفه های مالی برای سال جدید می باشد و از طرفی پیش نیاز نظام بودجه ریزی بوده و می بایست با تصویب دفترچه عوارض محلی از سوی شورای شهر قدم بعدی را در ارسال بودجه به صحن شورا برداریم.

شهردار تنکابن ادامه داد: زمان قانونی تحویل دفترچه عوارض به صحن شورای شهر در نیمه بهمن ماه بوده که امسال برای نخستین بار با تلاش همکارانم در مجموعه شهرداری توانستیم سه ماه زودتر از تاریخ مقرر جمع بندی نهایی را انجام و به صحن شورا برای بررسی و تصویب ارائه نماییم.

وی همچنین تاکید کرد: ارسال زودهنگام به عزیزان شورا فرصت بررسی بیشتر را می دهد و از طرفی دیگر فرایند تصویب بودجه را نیز کاهش میدهد و سبب آن می شود که ما بتوانیم شرح خدمات پروژه های عمرانی و بارگذاری آنان را در سامانه شفافیت برای انتخاب پیمانکاران را تسریع دهیم تا از شش ماه اول سال با توجه به شرایط جوی مناسب آن ، حداکثر بهره را برای پیشبرد امورات عمرانی ببریم .

لاریجانی همچنین گریزی به کلیات دفترچه عوارض محلی زد و گفت : در دفترچه عوارض محلی ، همه اقشار مردمی را سعی کردیم در نظر بگیریم و هدف صرفا افزایش تعرفه ها نبوده و سیاست ما نگاه فرابخشی به موضوعاتی از قبیل توجه به ساخت و سازهای کوچک و محلی ، تفکیک اراضی ، اجرای ماده صد و یک و امثالهم از کمترین افزایشی تعرفه برخوردار شده است.

وی همچنین  با بیان اینکه برای سرمایه گذاران بخش تفریحی و توریستی نیز یک بسته حمایتی در نظر گرفتیم، تصریح کرد: در برخی موارد بخش خدماتی نیز تعرفه ها گاها روند کاهشی نیز داشته، در بخش نوسازی هم سعی کردیم افزایشی نداشته باشیم و بسنده کردیم به میزان افزایشی که سالانه دولت ابلاغ می‌کند از طرفی دیگر نیز موضوعات مربوط به سلامت و امنیت شهروندان ، موضوعاتی از قبیل آتش نشانی ،فاضلاب ،سپتیک ،کسر پارکینگ، قطع اشجار ، تعرفه ها روند افزایشی داشته تا دقت نظر در ساخت صورت پذیرد و موارد استاندارد نیز از سوی سازندگان لحاظ شود.