اثربخشی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه بابلسر

فرماندار بابلسر با بیان اینکه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه این شهرستان اثربخش است، گفت : آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش بیکاری می‌شوند.

به گزارش حرف آنلاین؛ مجتبی قلیپور باقری فرماندار بابلسر، در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بابلسر با تاکید بر اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای، بیان کرد : نقش این آموزش ها در توسعه شهرستان بابلسر به واسطه ایجاد زمینه های شغلی پایدار بسیار اثر بخش است.

رئیس شورای مهارت بابلسر با ذکر اینکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دغدغه اصلی جامعه است ،افزود : لازم است با بررسی بازار کسب و کار و صنایع و صنوف، نیاز نیروی کار ماهر و متخصص جامعه شناسایی شود و به واسطه این رویکرد آموزش های رسمی و غیررسمی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

فرماندار بابلسر در خاتمه اظهار کرد : آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش بیکاری می‌شوند بنابراین باید در سطح شهرستان و در تمامی حوزه ها گسترش یابد و باور اینجانب بر این است که این آموزش‌ها از کارآمدترین و برنامه‌های اجرایی در کشور می باشد.