مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۲۰ هزار و ۶۸۵ هکتار از مزارع کلزا استان بذرکاری شد که تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۶ هکتار از مزارع سبز شده است.
به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسن عنایتی با بیان اینکه امسال برنامه ابلاغی کشت کلزا در استان ۲۹ هزار و ۸۹۰ هکتار است، گفت: تاکنون سطح قرارداد این محصول به ۲۳ هزار و ۶۳۹ هکتار رسیده است که پیشرفت ۷۹ درصدی داشته است.
وی از توزیع ۱۳۷ هزار و ۶۶ کیلوگرمی بذر کلزا در سطح استان خبر داد و افزود: ۲۰ هزار و ۶۸۵ هکتار از مزارع کلزا استان بذرکاری شد.مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه دو هزار و ۶۲۱ هکتار از مزارع کلزا تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است، بیان کرد: ۱۱ هزار و ۲۳۶ هکتار از مزارع سبز شد.
این مسؤول خاطرنشان کرد: سطح قرارداد کشت کلزا سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۶۶ هکتار بوده که امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است.عنایتی یادآور شد: بذر تخصیص داده شده کلزا به مازندران ۱۵۰ تن بوده که تاکنون ۱۴۲ تن حمل شد.