گلزا

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ از پرداخت ۹۳ درصدی مطالبات کلزا کارا مازندران خبرداد.

به گزارش حرف آنلاین، سید محمد جعفری با بیان این مطلب اظهار داشت: با پیگیریهای بعمل آمده تاکنون مبلغ ۸۰۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان کلزاکار مازندرانی از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد.

جعفری گفت: خرید تضمینی کلزا از کشاورزان مازندران در سال زراعی جاری به ۳۱ هزار و ۶۱۸ تن به ارزش ۸۵۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال رسید.

وی افزود: این میزان خرید توسط ۲۰ مرکز راه اندازی شده در شهرستانهای گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار،سیمرغ، بابل، بابلسر، آمل و نور صورت پذیرفت که شهرستانهای بهشهر، میاندرود و نکا به ترتیب با ۲۵، ۲۰ و ۱۷ درصد بیشترین آمار خرید کلزا را در سطح استان مازندران دارا می باشند.