4

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور از ایجاد رشته نانوایی در یکی از مراکز علمی و کاربرد ی مازندران خبرداد و گفت : نانواهای فعلی و نیز افراد علاقمندی که قرار است به این حرفه بیایند در این رشته تحصیل خواهند کرد .

سید محمد جعفری افزود : آموزش اصولی و حرفه ای از چالش های پیش روی فعالیت نانوایی های مازندران بود که این مساله نقش مهمی را در کیفیت و پخت نان داشته است . وی ادامه داد : برای رفع این مشکل با اعلام نیاز به ایجاد رشته ای برای آموزش نانواهای استان ، مرکز آموزشی علمی – کاربردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برای راه اندازی رشته نانوایی در مرکز خود اعلام آمادگی کرد . مدیر عامل شرکت غله منطقه ۲ اعلام کرد : با ایجاد رشته دانشگاهی نانوایی به دنبال این هستیم تا در محیط های آموزشی زیر نظر افراد متخصص و باتجربه آشنا به نانوایی ، اصول حرفه ای این شغل به افراد آموزش داده شود . وی آموزش و مهارت حرفه ای را بخش مهمی از امتیاز درجه بندی خبازی های مازندران ذکر کرد و گفت : از ۱۰۰ درصد این درجه بندی ۱۲ درصد آن مربوط به آموزش و داشتن مهارت است .

به گفته جعفری با توجه به اینکه نانواهای مازندران به صورت خودآموخته و تجربی به این حرفه مشغول هستند فعالیت غالب این قشر به آموزش اصول حرفه ای نیاز دارد . به گزارش ایرنا، وی گفت : هرچند طی پنج سال گذشته آموزش نانوایی از سوی اداره کل فنی و حرفه ای مازندران انجام شد اما نبود مربی با تجربه در این عرصه باعث شده تا آموزش ها به نتیجه مورد نظر ختم نشود . مدیر عامل شرکت غله منطقه ۲ اضافه کرد : با ایجاد رشته نانوایی در دانشگاه و تحصیل نانواها زیر نظر اساتید و اهل فن باعث می شود تا آموزش های حرفه ای صورت بگیرد . رتبه بندی نانوایی های مازندران در قالب طرح نظام واحدهای خبازی ها از حدود ۲ سال قبل در این استان انجام شد و کارشناسان و بازرسان علوم پزشکی ، شرکت غله ، صنعت ، استاندارد ، فرمانداری و اتحادیه خبازی ها از تمامی این مجموعه ها بازدید و درجه بندی کردند .

بنا به گفته مدیر عامل شرکت غله منطقه ۲ اکثر خبازی های مازندران نتوانستند امتیاز مربوط به آموزش و مهارت نیروی انسانی را کسب بکنند که این موضوع ضرورت آموزش در این افراد را نشان می دهد .