3

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از آغاز اجرای عملیات شن ریزی جاده بین مزارع با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی در این شهرستان خبر داد. خلیل حقیقی از شن ریزی ۳/۵ کیلومتر جاده بین مزارع در خلیل شهر از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره شهرستان بهشهر خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به طول ۳/۵ کیلومتر در حال اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در باره مزایای اجرای این طرح بیان کرد: تسریع در دسترسی به مزارع، سهولت در حمل و نقل و نهاده های کشاورزی و ساماندهی عرصه تولید و توسعه زیر ساخت های بخش کشاورزی و… از مزایای  اجرای این پروژه است که کاهش هزینه و اقتصادی کردن تولید و پایداری آن را به دنبال دارد.حقیقی خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه، سبب افزایش انگیزه تولید، کاهش اتلاف انرژی و افزایش تولید در واحد سطح می شود.