۶۸ پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر برون شهری از ابتدای سالجاری تاکنون در استان مازندران موردرسیدگی قرار گرفت این مطلب را مدیر کل  اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران بیان داشت و اظهار نمود : از این تعداد ،  ۲۹ پرونده رانندگان  در کمیسیون ماده ۱۱ و ۳۹پرونده شرکت های  حمل و نقل باربری و مسافری در کمیسیون ماده ۱۲ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
عباسعلی نجفی در ادامه افزود: جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل جاده ای می باشد.
وی تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مسافررا شامل : جذب مسافر از روش‌های غیرمتعارف، برخورد نامناسب راننده، صدور صورت وضعیت و برقراری سرویس برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد مدارک معتبر و غیره بوده که در جلسات کمیسیون به آنها رسیدگی و احکام مربوطه صادر شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران در خصوص تخلفات انجام‌شده در بخش حمل و نقل کالا نیز گفت: عدم رعایت ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم بارنامه، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، عدم رعایت ضوابط حمل محمولات ترافیکی از جمله تخلفات انجام‌شده از سوی شرکت‌های حمل و نقل کالا بوده است.
لازم به توضیح است :عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه  شهراه و ۱۴۱مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار وعدم رعایت سوار نمودن مسافر و عدم صدور بلیط در بخش مسافر  بوده است .