photo_2018-08-28_15-52-20

دکتر قاسم زاده معاون درمان این دانشگاه از پنجمین مورد اهدای عضو در سال ۹۷ در شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین، دکتر قاسم زاده گفت: مرحومه خدیجه سلیمانی اهل ساوه برای مسافرت به استان مازندران آمده بودند که بدلیل سردرد ناگهانی و آنوریسم (پارگی عروق مغز و خونریزی داخل جمجمه) دچار کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان قائم شهر منتقل و پس از جراحی به بیمارستان بابل کلینیک با ضریب هوشیاری ۴ منتقل و نهایتا دچارمرگ مغزی شد.

وی با اشاره به اینکه این مرحومه مادرِ سه فرزند بوده و فرزند آخرش ۹ ماهه است، گفت: با رضایت پدر، مادر و همسرش جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل دو کلیه و کبد به ۳ بیمار حیات دوباره بخشید.

وی افزود: مرحومه خدیجه سلیمانی پنجاه و نهمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل  از سال ۱۳۸۴ تاکنون و پنجمین مورد سالجاری بوده است.

 

نجات جان بیمار با اهداء عضو نوجوان ۱۷ ساله

 

دکتر قاسم زاده معاون درمان این دانشگاه از چهارمین مورد اهداء عضو در سال ۹۷ در شهرستان بابل خبر داد.

دکتر قاسم زاده گفت: مرحوم حسین جمبرجوقی نوجوان ۱۷ ساله اهل مقری کلا شهرستان بابل بدلیل سانحه تصادف در کمربندی امیرکلا به بیمارستان شهید بهشتی منتقل و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICU داخلی، دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل دو کلیه و کبد به ۳ نفر حیات دوباره بخشید.

وی افزود: مرحوم جمبرجوقی پنجاه و هشتمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۴ تا کنون و چهارمین مورد سالجاری بوده است.