سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری آمل از تشدید نظارت بر سرویس مدارس این شهرستان خبرداد.

به گزارش حرف، محمد علی سبزعلی پور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان که در هنرستان دخترانه رازی برگزار شده بود افزود: در سال جدید تحصیلی صلاحیت ۱۰ شرکت حمل و نقل سرویس مدارس از سوی سازمان مورد تایید قرار گرفته و به اداره آموزش و پرورش آمل معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه ای در این خصوص در اختیار مدیران مدارس قرار می گیرد گفت: مدیران مدارس در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی این شرکت های حمل و مقل (سرویس مدارس) می توانند این تخلفات را به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و همچنین آموزش و پرورش گزارش دهند. سبزعلی پور ادامه داد: به منظور اطمینان خاطر خانواده ها خودروهای سرویس مدارس برچسب دار شده و به رانندگان کارت شناسایی داده می شود.

وی تصریح کرد: هر خودروی بدون مجوز که مشغول به خدمت دهی به سرویس مدارس شوند از سوی پلیس راهور شهرستان آمل و واحد بازرسی سازمان متوقف و بر