5

با حضور معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان آمل ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آمل سه واحد تجاری با مبلغ ۹میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مسیر تعریض بلوار امام رضا (ع) تخریب شد.

به گزارش حرف، شهردار آمل گفت: مطابق وعده ای که داده شد، برای امر تعریض خیابان امام رضا(ع) که از معابر اصلی و پرتردد این شهراست، تعداد سه واحد تجاری از محل اعتبارات داخلی شهرداری  تملک و تخریب شد.

احمد امیرسلیمانی با اشاره به اینکه رضایت عمومی شهروندان مهم‌ترین هدف‌مان در عملیاتی کردن پروژه‌ها است افزود:پیش از این نیز در این مسیر ۱۲ واحد تجاری تملک و تخریب شدد.وی با بیان اینکه شهرداری نهاد غیردولتی و مردمی است و با پرداخت به موقع عوارض های شهری می تواند به شهروندان خدمت کند، از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض های شهرداری، این نهاد را در امرخدمت رسانی به مردم حمایت کنند.